ارتباط با ما

                        

 

آدرس:

شیراز – میدان ارم – دانشگاه شیراز - رو به روی استخر سرپوشیده - معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز

شماره تماس:

07136135101

ایمیل:

farhangi.shirazu.ac@gmail.com