نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط عضویت در کتابخانه

شرایط عضویت در کتابخانه


عضویت سالن مطالعه:

عضو آزاد ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان

فرزندان کارمندان ماهیانه مبلغ 100 هزار تومان

مدارک عضویت: یک قطعه عکس4*3، کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه، تکمیل فرم تعهدنامه عضویت و کپی کارت دانشجویی

 

عضویت منابع(در صورت امانت منابع):

هزینه عضویت ماهیانه 70 هزار تومان و ودیعه نقدی 200 هزار تومان

عضویت منابع(استفاده در محل):

روزانه: با پرداخت مبلغ 10 هزار تومان (با ارائه کارت دانشجویی یا کارت ملی و معرفی نامه از دانشگاه یا سایر موسسات)

ماهیانه: با پرداخت مبلغ 70 هزار تومان

مدارک عضویت: یک قطعه عکس 4*3، کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه، کپی کارت دانشجویی

 

*افرادی که فارغ التحصیل دانشگاه شیراز باشند شامل 50 درصد تخفیف در مبالغ حق عضویت ماهیانه می‌شوند.