بازگشت به صفحه کامل

جلسه معرفی طرح پل

جلسه معرفی طرح پل


واحد خدمات فناوری_تحقیق و توسعه دانشگاه شیراز برگزار می کند:
 
جلسه معرفی طرح پل
 
زمان برگزاری
یکشنبه - ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
 
با حضور
جناب آقای سید محمد هادی عمرانیان
نماینده مجتمع تولیدی و صنعتی فراسان
مشاور طرح پل
 
اهداف طرح
ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های کاربردی
در قالب تعریف رساله های کارشناسی ارشد، دکترا و پست دکترا
در جهت پویاسازی صنایع و تولید بهره ور و فناورانه
 
 لینک شرکت در جلسه