بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمپوزیوم کشوری تأثیر توانمندسازی همیاران سلامت روان در پیشگیری از خودکشی

برگزاری سمپوزیوم کشوری تأثیر توانمندسازی همیاران سلامت روان در پیشگیری از خودکشی


سمپوزیوم کشوری تأثیر توانمندسازی همیاران سلامت روان در پیشگیری از خودکشی، به‌همت مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات، فناوری و کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه شیراز برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم که به‌صورت مجازی برگزار شد، دکتر چنگیز رحیمی، دبیر منطقه هفت مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شیراز، ضمن خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان و بیان اهمیت و ضرورت برگزاری این سمپوزیوم، از حمایت‌های دفتر مشاوره و سلامت و نیز همکاری ارزشمند متخصصان و سخنرانان این مراسم سپاسگزاری کرد.

در ادامه، دکتر مجید صفاری‌نیا، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت عتف، به بررسی سیاست‌های دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات، فناوری در پیشگیری از خودکشی، با تأکید بر نقش همیاران سلامت روان پرداخت.

دکتر حمید پورشریفی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز، محور سخنان خود را درخصوص توانمندسازی همیاران سلامت روان در پیشگیری از خودکشی قرار داد و با تأکید بر شعار جهانی هفته پیشگیری از خودکشی (با عمل، امید بسازیم)، برنامه بتا و نقش آن در پیشگیری از خودکشی را بررسی کرد.

دکتر رقیه خسروی، مددکار اجتماعی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز، به بیان بازتولید سرمایه اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از خودکشی پرداخت و کانون همیاران سلامت روان را به‌عنوان سرمایه‌ی اجتماعی گروهی، عامل ایجاد ارتباط اجتماعی و اعتماد در میان دانشجویان دانست.

دیگر سخنران این برنامه، دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور بود که به بررسی نقش نشاط و شادابی جوانان در پیشگیری از خودکشی و مؤلفه‌های نشاط اجتماعی پرداخت.

در ادامه این سمپوزیوم 4ساعته، متخصصان حاضر راه‌کارهای خود را درخصوص توانمندسازی کانون همیاران سلامت روان ازجمله شناسایی کانون همیاران دانشگاه‌ها، برگزاری کارگاه‌های تخصصی ویژه همیاران سلامت روان، افزایش حمایت اجتماعی از کانون همیاران سلامت و افزایش نشاط اجتماعی ارائه کردند.

در پایان این برنامه، جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید و دکتر چنگیر رحیمی به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در این سمپوزیوم پاسخ دادند.