پشتیبانی از تجاری سازی پایان نامه ها

پشتیبانی از تجاری سازی پایان نامه ها


مدیریت نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز به منظور ایجاد بستر مناسب برای تجاری سازی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری، از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دعوت میکند عنوان و چکیده پایان نامه و رساله خود را برای شرکت در این برنامه ارسال کنند.

  • ارزیابی قابلیت تجاری سازی
  • مشاوره و مربیگری کسب و کار
  • امکان پذیرش در مراکز نوآوری تخصصی دانشگاه

از مزایای حضور در این برنامه خواهد بود.

 

لینک ثبت نام به منظور ارزیابی موضوع پایان نامه

B2n.ir/w28379

 

مدیریت نوآوری،فناوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

iec.shirazu.ac.ir

https://zil.ink/shirazu_iec

 

آدرس کوتاه :