مدیریت دانشگاه

شورای دانشگاه

شرح وظایف شورای دانشگاه

  • ارزیابی كلی عملكرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و ر شته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهاد شده از طرف معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجعِ ذی‌صلاح برای تصویب
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی  با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها، مبتنی بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در  برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به منظور ارسال به وزارت متبوع
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذی‌ربط درخصوص مشكلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهكارهای سازنده و علمی جهت رفع كاستی‌ها
  • بررسی سالانه امكانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین كمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یكی از شوراهای تخصصی حسب مورد
  • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و كمیته‌های آن

 دكتر حمید نادگران

رئیس دانشگاه

دكتر علیرضا افشاریفر

قائم مقام رئیس دانشگاه

دكتر محمد حسین ستایش

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه

دكتر سید محسن تقوی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دكتر سید مجتبی زبرجد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر سید محمد زبرجد

معاون اداری و مالی دانشگاه

دكتر غلامرضا رخشنده رو

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دكتر محمود مرادی  

رئیس دانشکده علوم

دكتر محسن عدالت

رئیس دانشکده کشاورزی

دكتر مسعود حق خواه

رئیس دانشکده دامپزشکی

دكتر محمد جواد عابدینی

رئیس دانشکده مهندسی

دكتر رضا اسلاملوئیان

رئیس دانشکده مهندسی نفت ، شیمی و گاز

دكتر فرزاد مهاجری

رئیس دانشگده مهندسی برق و کامپیوتر

دكتر محمدرحیم همتیان

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

 دكتر محمد تقی ایمان 

رئیس دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی

دكتر فرخ حاجیانی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دكتر سید مجتبی واعظی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 دکتر بابک شمشیری

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر  قاسم کاکایی

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دكتر حمیدرضا شریف

رئیس دانشکده هنر و معماری

دكتر حبیب دانش منش

رئیس دانشکده فناوری های نوین

دكتر محمد محمدی

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی و پردیس بین الملل دانشگاه

حجت السلام جواد نیری ثابت

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه