شورای دانشگاه

شرح وظایف شورای دانشگاه

  • ارزیابی كلی عملكرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و ر شته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهاد شده از طرف معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجعِ ذی‌صلاح برای تصویب
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی  با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها، مبتنی بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در  برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به منظور ارسال به وزارت متبوع
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذی‌ربط درخصوص مشكلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهكارهای سازنده و علمی جهت رفع كاستی‌ها
  • بررسی سالانه امكانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین كمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یكی از شوراهای تخصصی حسب مورد
  • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و كمیته‌های آن

 

 دکتر محمد موذنی

رئیس دانشگاه

دکتر علیرضا افشاریفر

قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حجت السلام سجاد نیکخو

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر پرویز رستم زاده

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه

دکتر محمدهادی صادقی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر علی حفیظی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دکتر جواد تشخوریان

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر مسلم باقری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محمدعلی اکرمی

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر مجتبی کافی

رئیس دانشکده دامپزشکی

دکتر رامین ابراهیمی

رئیس دانشکده مهندسی

دکتر محمد فارسی

رئیس دانشکده مهندسی نفت ، شیمی و گاز

دکتر محمد محمدی

رئیس دانشگده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر عطالله ربیعی

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

 دکتر منصور طبیعی

رئیس دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی

دکتر محمد مرادی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر محمد جواهری طهرانی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 دکتر نوالله محمدی

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر  علی اکبر کلانتری

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر علیرضا صادقی

رئیس دانشکده هنر و معماری

دکتر پیام شجاعی

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی

دکتر سجاد دهقانی

 رئیس دانشکده فناوری های نوین

دکتر سید محمد زبرجد

رئیس دانشکده علوم

دکتر امیرحسین فتحی

رئیس مرکز آموزش عالی استهبان