مدیریت دانشگاه

شورای دانشگاه

شرح وظایف شورای دانشگاه

  • ارزیابی كلی عملكرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و ر شته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهاد شده از طرف معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجعِ ذی‌صلاح برای تصویب
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی  با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها، مبتنی بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در  برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به منظور ارسال به وزارت متبوع
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذی‌ربط درخصوص مشكلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهكارهای سازنده و علمی جهت رفع كاستی‌ها
  • بررسی سالانه امكانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین كمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یكی از شوراهای تخصصی حسب مورد
  • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و كمیته‌های آن

 

 دکتر حمید نادگران

رئیس دانشگاه

دکتر علیرضا افشاریفر

قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حجت السلام جواد نیری ثابت

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر محمد حسین ستایش

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه

دکتر سید مجتبی زبرجد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر سید مجتبی واعظی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دکتر جواد تشخوریان

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر سید محسن تقوی

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر سید مصطفی رضوی

رئیس دانشکده دامپزشکی

دکتر محمدحسین پایدار

رئیس دانشکده مهندسی

دکتر مسعود ریاضی

رئیس دانشکده مهندسی نفت ، شیمی و گاز

دکتر فرزاد مهاجری

رئیس دانشگده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

 دکتر علی محمدی

رئیس دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی

دکتر رحمان صحراگرد

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر ابراهیم عباسی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 دکتر مسعود حسینچاری

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر  محمدباقر عباسی

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر خلیل حاجی پور

رئیس دانشکده هنر و معماری

دکتر علیرضا نیک سرشت

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی

دکتر صدیقه زینلی

 رئیس دانشکده فناوری های نوین

دکتر علیرضا نعمت الهی

 

رئیس دانشکده علوم