مدیریت دانشگاه

شورای دانشگاه

شرح وظایف شورای دانشگاه

  • ارزیابی كلی عملكرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و ر شته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهاد شده از طرف معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجعِ ذی‌صلاح برای تصویب
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی  با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها، مبتنی بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در  برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست‌های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به منظور ارسال به وزارت متبوع
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذی‌ربط درخصوص مشكلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهكارهای سازنده و علمی جهت رفع كاستی‌ها
  • بررسی سالانه امكانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین كمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یكی از شوراهای تخصصی حسب مورد
  • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و كمیته‌های آن

 دکتر حمید نادگران

رئیس دانشگاه

دکتر علیرضا افشاریفر

قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد حسین ستایش

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه

دکتر سید مجتبی زبرجد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر سید مجتبی واعظی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دکتر علیرضا نعمت الهی

رئیس دانشکده علوم

دکتر

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر سید مصطفی رضوی

رئیس دانشکده دامپزشکی

دکتر محمدحسین پایدار

رئیس دانشکده مهندسی

دکتر مسعود ریاضی

رئیس دانشکده مهندسی نفت ، شیمی و گاز

دکتر فرزاد مهاجری

رئیس دانشگده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

 دکتر علی محمدی

رئیس دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی

دکتر رحمان صحراگرد

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر ابراهیم عباسی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 دکتر 

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر  محمدباقر عباسی

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر خلیل حاجی پور

رئیس دانشکده هنر و معماری

دکتر علیرضا نیک سرشت

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی

دکتر صدیقه زینلی

 رئیس دانشکده فناوری های نوین

حجت السلام جواد نیری ثابت

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه