هیات رئیسه

دکتر محمد موذنی رئیس دانشگاه
دکتر مسلم باقری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر جواد تشخوریان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
دکتر محمدهادی صادقی معاون پژوهشی دانشگاه
دکتر پرویز رستم زاده معاون اداری و مالی دانشگاه و سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه
حجت الاسلام سجاد نیکخو

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز

دکتر علی حفیظی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه