کارگروه تکریم ارباب رجوع

[وظایف و فعالیت‌ها]

فایل PDF

[آیین‌نامه‌ها]

فایل PDF

[اعضای کمیتۀ طرح تکریم ارباب رجوع]

رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند:

"رقابت مقبول و مشروع از نظر مردم و ما، فقط رقابت برای خدمت كردن به مردم است."

نام و نام‌خانوادگی سمت
آقای امیرحسین نیاکوثری کارشناس مسول شبکه دانشکده کشاورزی و رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع
خانم پروانه ثابت کارشناس مسول اموراداری دانشگاه شیراز و دبیرکارگروه تکریم ارباب رجوع
خانم اعظم اختیاری رئیس اداره رسیدگی به اسناد و عضو کارگاه تکریم ارباب رجوع
آقای احمد علی پور تکنسین کشاورزی و بازرس تکریم ارباب رجوع
آقای اصغر صحرانورد کارشناس مرکر کامپیوتر دانشکده کشاورزی و بازرس تکریم ارباب رجوع
آقای محسن نجفی کارشناس مسول مرکز فناوری دانشگاه شیراز و عضو کارگروه تکریم ارباب رجوع
آقای رامین امینی کارشناس مرکر کامپیوتر دانشکده کشاورزی و کارشناس اجرایی کارگروه تکریم ارباب رجوع

[آدرس]

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه چهارم

شماره تماس: 36134764

دورنگار: 36286446

 

فایل PDF

نظام آراستگی محیط کار (PDF)

[مستندسازی فعالیت‌های معاونت آموزشی]

[ثبت سوابق]

 

[ثبت‌نام]

[دفتر استعدادهای درخشان]

[فارغ‌التحصیلی]

[معاونت آموزشی]

[مستندسازی فعالیت‌های معاونت پژوهشی]

 

 

فایل PDF

جدول زمانبندی جلسات کارگروه تکریم ارباب رجوع

ردیف

تاریخ

ساعت برگزاری

متن صورت جلسه

ملاحظات

1

93/12/6

13:30

14:30

 

 

2

93/12/20

14

15

 

 

3

94/1/19

14:30

15:30

 

 

4

94/1/26

13

14

 

 

5

94/2/9

13

14

 

 

6

94/2/23

14:30

15:30

 

 

7

94/3/6

13:30

14:30

 

 

8

94/3/20

14:30

15:30

 

 

9

94/4/10

8

9

 

 

10

94/4/24

8

9

 

 

11

94/5/7

8

9

 

 

12

94/5/21

8

9

 

 

13

94/6/4

8

9

 

 

14

94/6/18

8

9

 

 

15

94/7/8

13:30

14:30

 

 

16

94/7/22

14

15

 

 

17

94/8/6

14:30

15:30

 

 

18

94/8/20

13

14

 

 

19

94/9/4

13

14

 

 

20

94/9/25

14:30

15:30

 

 

21

94/10/7

8

9

 

 

22

94/10/16

13:30

14:30

 

 

23

94/11/7

13:30

14:30

 

 

24

94/11/21

13:30

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل PDF

[نقشه ی راهنمای شهر شیراز]

در صورت مطلع بودن از آدرس نوشتاری واحد های مختلف دانشگاه می توانید از این فایل که نقشه ی کل شیراز می باشد برای دستیابی به این مکان از آن استفاده نمایید .

یادآوری : جهت رویت بهتر نقشه ، بزرگنمایی آن را افزایش دهید .

دریافت فایل

[نقشه ی خطوط اتوبوس دانشگاه]

دریافت فایل

 

فرم ارجاع و نظرسنجی