بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری سایر دانشگاه های متقاضی شرکت در آزمون بسندگی زبان مورخ ۱۵/۱۲/۹۸ می رساند ، آزمون در تاریخ یاد شده برگزار نخواهد شد. زمان دقیق آزمون متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.                                                                

                     مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه