به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال ۹۸ دانشگاه شیراز می رساند که ثبت نام اینترنتی از روز سه شنبه ۲۶/۶/۹۸ تا جمعه ۲۹/۶/۹۸ می باشد.

شروع کلاسها نیز از روز شنبه ۳۰/۶/۹۸ می باشد.

شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً از طریق همین سایت اعلام می گردد.