اطلاعیه ثبت نام و به روز رسانی اسامی پذیرفته شدگان بدون ازمون(ممتازین ) در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸ 

فرم صلاحیت عمومی (با دقت مطالعه نمایید) 

دانشجویان ممتاز پس از تکمیل و تحویل اصل و کپی فرم صلاحیت عمومی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ  ۲۶ و ۲۷ /۹۶/۶  به دبیرخانه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (طبقه سوم ساختمان مدیریت دانشگاه بلوار جمهوری )  می توانند نامه پذیرش خود را دریافت نمایند. برای ثبت نام حضوری این نامه الزامی می باشد. عدم تکمیل و تحویل این فرم موجب لغو قبولی دانشجوی ممتاز می گردد.

تاریخ ثبت نام اینترنتی : بعد از ظهر شنبه ۹۸/۶/۲۳ و یک شنبه ۹۸/۶/۲۴ می باشد.

لینک ثبت نام اینترنتی (به جای شماره شناسنامه و شماره داوطلبی ، کد ملی را وارد نمایید.)