خواهشمند است اطلاعیه تکمیلی ثبت نام را با دقت مطالعه فرمایید. همچنین تأکید می گردد که زمان ثبت نام اینترنتی از تاریخ چهارشنبه ۲۰/۶/۹۸ لغایت جمعه  ۹۸/۶/۲۲ می باشد و

  کلاس ها از روز شنبه ۲۳/۶/۹۸ شروع خواهد شد و حضور دانشجویان از تاریخ فوق الزامی می باشد.