لیست پذیرفته شدگان میهمانی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد و اطلاعیه تکمیلی از طریق سایت دانشگاه شیراز متعاقباً اعلام می گردد.

خواهشمند است از مراجعه حضوری به قسمتهای مختلف دانشگاه خودداری فرمایید.

تذکر:

  1. موافقت با میهمانی، منوط به وجود رشته و گرایش شما در دانشگاه شیرازمی باشد، در غیر اینصورت قبولی شما کان لم یکن تلقی می گردد.

  2. دانشجویانی که در لیست اعلامی عنوان فاقد کدملی درج شده است، جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک معتبر (کارت ملی و کارنامه دانشگاه مبدأ) به اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمایید.

  3. یک نسخه پرینت موافقت دانشگاه مبدا از سامانه سجاد و یک نسخه ریزنمرات که کلیه نمرات و معدل تا نیمسال دوم ۹۷ در آن درج شده باشد.

  4. چنانکه تعداد واحدهای گذرانده شده در دانشگاه مبدأ بیش از ۶۰ واحد درسی باشد، دانشگاه شیراز با درخواست انتقال دایم شما موافقت نمی نماید. ضمناً مسؤوليت هرگونه تطبيق دروس بر عهده شخص دانشجو و دانشگاه مبدأ مي باشد و اين دانشگاه در اين رابطه پاسخگو نخواهد بود.

  5. میزان شهریه ها بر اساس جدول شهریه نوع دوم (بر اساس دستورالعمل سازمان امور دانشجویان) می باشد که در زمان ثبت نام، از دانشجو تعهدمالی لازم اخذ می گردد.

  6. هیچ نوع خدمات دانشجویی از قبیل خوابگاه و نظایر آن به ایشان تعلق نمی گیرد.

 

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شيما روستايي

۲۴۲۰۵۳۲۴۱۴

لیلا قلی جانی

۲۲۸۲۵۴۰۹۹۹

شکیبا سادات مناقب

۲۲۸۲۳۲۵۳۲۱

پرستو پورابراهيم

۲۲۸۲۹۲۷۷۸۸

نیکو مهتابی

۱۸۱۰۵۶۰۱۱۱

محمد نقدی

۲۲۸۲۷۲۵۰۳۴

نگين عباسي

۳۵۳۰۱۹۲۱۵۵

كوثر نصيحت كن

۳۵۱۰۳۸۱۵۴۸

ليلا عبداللهي روشن

۳۴۹۰۳۹۳۵۵۴

سيده فاطمه موسوي جشني

۵۱۳۰۰۹۳۱۱۹

فاطمه تاكي

۲۲۸۲۹۱۲۴۰۳

مرضيه برزگر

۵۱۳۰۰۷۹۲۹۹

محمدرضا همايوني سرور

۳۸۶۱۰۱۰۱۸۶

نيلوفر منصوري موصلو

۲۴۴۰۴۶۲۶۷۵

ركسانا معتمديان

۲۲۸۲۶۵۵۹۲۳

مهرناز بانشي

۲۲۸۲۷۸۳۳۲۸

سولماز كشاورز پور

۲۳۸۰۳۹۳۵۳۲

هاجر كاظمي

۵۴۸۰۱۰۹۱۴۶

هانيه بيگي

۲۲۸۲۵۹۸۴۷۴

سعيده شهيدي پور

۳۵۶۰۱۸۷۰۱۱

معصومه شفاعي

۳۵۵۰۱۰۰۶۹۸

علي مظلومي

۲۲۸۲۸۸۷۸۷۵

زهره کاویانی

۲۲۸۲۷۲۷۳۴۷

محمدرضا مهرآور

۲۴۲۰۷۹۴۴۶۱

سارا نوری زاده

۲۲۸۳۰۷۲۳۱۱

زهرا فرجي

۵۱۳۰۰۷۷۱۶۴

فاطمه فروردين

۲۴۴۰۴۹۷۷۰۳

فاطمه توكلي

۲۲۸۲۴۷۵۸۸۷

ساجده صبوري

۲۲۸۲۸۵۴۳۰۶

سعيده دلاوران

۶۵۶۰۰۱۳۸۸۱

عباس كشاورز مويدي

۲۲۸۲۶۶۰۶۱۷

سيدمحمدرضا زبرجد

۰۳۷۱۹۷۷۳۰۴

محمدامين نورمند

۲۲۸۲۶۷۴۶۸۵

غلام رضا صادقي

۲۲۸۲۸۶۱۳۲۹

مهدي حسن زاده

۲۲۸۳۰۵۷۵۹۰

علي وتر شيراز

۲۲۸۳۰۲۰۳۰۱

عرفان پولاديان

۲۲۸۳۰۰۸۱۹۰

حسين دهقاني

۲۲۸۲۵۴۲۲۲۳

رژين كارگر

۲۲۸۲۸۰۷۴۱۳

زهرا نوذري

۲۲۸۲۵۲۰۵۷۲

مريم كرمي

۳۵۷۰۰۸۵۳۲۵

كيميا اسدي

۲۲۸۲۰۸۹۶۸۵

سيدابوالحسن نازش

۴۲۵۱۰۸۵۴۳۴

سينا برزگر

۲۲۸۲۷۷۰۶۵۱

مريم زاهدي

۲۳۶۰۵۹۴۷۴۵

يلدا صادقيان جهرمي

۲۴۶۰۳۹۷۸۰۱

مهسا ميرشكاري خرمي

۲۲۸۲۸۹۲۳۰۵

فرناز حق خواه

۲۵۰۰۵۰۵۶۳۴

محدثه نظري

۲۲۸۲۵۲۳۳۶۹

مهسا عباسي

۴۲۲۰۶۴۴۲۳۷

رضا قنواتي

۲۲۸۲۷۳۸۸۷۱

شيما نوشادي

۲۲۸۲۸۹۷۲۲۶

شيدا فرح بخت

۲۲۸۲۹۳۹۹۶۴

فاطمه ابروفراخ

۲۴۸۰۴۴۸۱۶۹

سيده نازنين معدلي

۲۲۸۲۸۶۲۵۲۱

عاطفه هاشمي

۲۲۸۲۵۹۳۹۰۱

رضا حيدرنژاد

۶۶۵۰۰۴۵۵۰۰

مليكا لشكري

۲۲۸۲۸۵۳۸۴۹

راضيه داورپناه

۵۴۸۰۰۹۶۹۶۶

صديقه قدرتي

۲۵۵۰۲۰۴۵۳۰

ماهرخ بهارلو

۲۴۸۰۴۸۱۱۵۸

زينب هوشمند

۲۲۸۲۸۲۹۱۷۴

زهرا علي آبادي

۲۲۸۲۹۶۴۰۹۸

مژده سميعي

۲۲۸۲۶۴۲۷۷۵

خديجه جمشيدي طيبلو

۲۵۴۰۱۴۹۶۶۹

محمدرضا خبازي

۲۴۴۰۴۹۴۸۳۶

زهرا كشاورزي

۲۲۸۲۹۷۰۳۲۲

ياسمين قاضي زاده

۲۲۸۲۹۹۰۶۹۲

عاطفه مقصودي

۵۱۳۰۰۵۹۷۵۱

فرناز تاج الديني

۲۲۸۲۸۸۹۲۱۵

آرتا پويامنش

۲۲۸۳۰۰۰۴۶۷

شيما مهبودي

۲۲۸۲۶۴۹۶۹۹

سيده درسا آل محمد

۲۲۸۲۸۷۷۰۸۱

مهشيد احمدي

۲۲۸۲۴۳۰۴۲۵

سيده لادن آل حسين

۲۲۸۲۶۷۳۴۲۵

هانيه جباري

۲۲۸۲۸۴۶۳۴۶

فاطمه انصافي

۲۵۲۰۱۴۷۱۳۱

ريحانه اسفندياري

۶۷۲۰۰۳۹۱۷۲

بهاره شاطر پوري

۲۲۸۲۰۳۴۸۵۶

فريماه دهقاني

۲۲۸۳۰۳۷۰۷۷

رها اميني

۶۴۹۰۰۴۷۹۶۹

پارسا اكبري گوهرگان

۰۰۲۳۶۹۱۶۸۹

فاطمه هاشمي بني

۲۲۸۲۸۶۲۷۹۱

پارسا حقيقي

۲۲۸۲۹۹۲۵۴۷

فاطمه اويني

۲۲۸۳۰۴۵۰۴۵

زهرا شكرستان

۲۲۸۲۸۱۴۸۱۹

سحر نوري پور

۲۲۸۲۷۹۹۴۸۸

نیکتا برزو

۲۲۸۲۴۶۴۱۲۵

محمد دادراست

۲۲۸۲۹۰۵۷۸۴

سيده فاطمه شهپري

۲۲۸۲۶۴۸۸۷۰

فاطمه يوسفي

۲۲۸۲۶۸۹۳۲۱

علي اسدي

۲۲۸۳۰۱۶۰۰۲

مرضيه شكوه حاج عباسعلي خاني

۲۵۳۰۲۴۳۵۲۲

محمد خوبي

۲۵۶۰۳۶۱۰۵۱

دلارام كشتگاني

۲۲۸۲۶۶۳۲۸۴

مهسا محمدي

۲۲۸۲۴۲۱۰۳۵

نیما یزدان شناس

۲۲۸۲۷۷۰۵۸۷

مليكا محلاتي خواجه نصيرالديني

۲۲۸۲۷۳۵۱۹۶

زهرا فرجي

۵۱۳۰۰۷۷۱۶۴

فاطمه فرج زاده

۵۴۳۰۰۵۲۰۲۷

زهرا دوزنده مطلق

۲۲۸۲۸۳۳۱۴۷

فاطمه ايوبي

۲۲۸۲۴۷۹۲۶۲

عليرضا غيبي

۲۵۰۰۵۰۱۴۳۴

شيرين دهقاني

۵۴۷۰۰۵۴۴۱۱

مصطفي احمدي

۲۲۸۳۰۳۵۸۰۵

زينب افشاري

۲۵۴۰۱۴۲۷۸۸

مسيح ارجمند

۲۲۸۲۶۵۲۱۸۵

عليرضا نورالهي

۲۴۲۰۷۵۸۵۵۲

فرشته توکلیان

۲۲۸۲۵۸۴۳۱۷

ماپده راهپیما

۰۰۲۱۸۵۲۷۳۱

زهرا كشاورز

۲۲۸۳۰۳۸۶۶۹

كيانوش جمشيدي

۲۲۸۲۷۱۶۸۵۱

فرناز جوادي

۲۲۸۲۲۱۳۸۸۲

زهرا فدايي دولت

۵۱۵۰۱۷۹۶۰۴

فاطمه ديهيمي

۲۵۶۰۴۳۲۱۶۱

الناز تدين

۲۲۸۲۹۶۸۹۴۸

محمد مهدي صداقت

۲۲۸۲۹۹۶۶۵۸

ايرج نيكداراصل

۴۲۶۰۲۳۲۳۸۱

محمد مهدي نكويي مهر

۲۲۸۲۷۳۱۵۷۳

خشايار روحاني خلاري

۲۲۸۲۷۲۴۸۹۵

دانيال خبازي پور

۲۴۴۰۴۹۴۸۳۶

محمدحسين ميرغفاري

۲۳۶۰۶۰۷۸۳۹

محسن  نیک فرجام

۳۴۹۰۳۸۴۹۶۲

احسان نيك فرجام

۳۴۹۰۳۸۴۹۷۰

علي اسدي

۲۲۸۲۱۳۹۰۷۰

محمدرضا یوسف پور

۲۵۶۰۴۵۱۷۰۰

سارا سرائي

۲۲۸۳۰۰۹۳۳۲

فاطمه سادات سجادي

۲۲۸۲۹۹۲۵۶۳

زهرا حسني

۲۲۸۲۸۹۸۵۶۷

مرضيه شمس نژاد

۲۲۸۲۸۸۶۶۷۴

صديقه طاهريان حقيقي

۲۲۸۲۶۳۶۶۰۰

دانيال انصاري

۲۳۸۰۴۱۸۵۰۰

اميررضا فيروزابادي

۲۲۸۲۹۲۴۹۹۱

پارسا آزرم

۲۳۶۰۵۹۴۲۸۱

سينا خسروي

۲۵۳۰۲۲۶۰۸۳

منصور عسگري

۴۶۷۰۲۹۸۰۴۶

سينا جهاني

۲۲۸۲۳۲۹۸۹۱

حسين خادميان

۲۲۸۱۹۴۹۴۷۸

امیرحسین شهریزی

۲۲۸۳۰۷۸۹۰۳

محمد رضا فروتن

۲۵۳۰۲۳۴۷۵۲

ميلاد محمدي

۲۲۸۲۹۶۵۷۸۷

سيد امين كاظمي

۲۲۸۲۱۹۸۴۳۳

محمد غريبي

۲۲۸۲۷۷۵۸۲۱

فاطمه كيفرگير

۲۲۸۲۸۷۴۳۶۶

مينا قناعتيان

۲۴۶۰۳۷۶۲۶۱

يلدا موثقي

۲۲۸۲۴۶۱۵۹۲

نجمه سلطاني

۲۴۲۰۶۱۷۰۶۱

اميرحسين جعفري

۲۲۸۲۹۶۲۰۷۹

مريم عودبر

۲۲۸۲۲۶۳۷۸۲

نيكو مهتابي

۱۸۱۰۵۶۰۱۱۱

مائده حسيني

۱۹۹۰۷۶۶۳۴۱

فاطمه معصومي

۲۲۸۲۵۰۰۰۸۳

سنا یدالهی

۲۲۸۲۸۶۸۴۰۴

محمد باقر معماري زاده

۲۳۶۰۶۲۴۵۵۵

نيما تنگستاني علي نژاد

۲۲۸۳۰۱۷۹۳۶

مجيد كريمي

۲۳۶۰۵۶۳۰۰۹

حسين ليراوي

۲۲۸۲۸۴۶۲۸۱

سيده مونا موسوي

۲۲۸۳۰۵۹۱۹۴

شاهين شهيدي يان

۲۳۶۰۵۷۵۷۸۳

سيد محمد عرفان نبوي زاده

۲۲۸۲۷۶۹۵۱۱

گلنوش احمدي

۲۹۸۱۲۷۷۶۷۷

کیوان شکوهیان

 

محمدامین صیدی

۲۲۸۲۹۵۱۰۲۶

سينا تميز

۲۲۸۳۰۰۵۸۲۵

زهرا شجاعي

۲۵۴۰۱۳۴۵۲۱

هستي دارابي پورشيراز

۲۹۸۱۱۲۳۳۹۴

مريم محمودي

۲۲۸۲۵۳۰۶۲۴

محمد هاشمي

۲۲۸۲۵۶۱۷۸۳

حديث كهن سال

۲۲۸۲۷۵۹۹۵۸

الهام علیزاده نصرآباد علیا

۴۲۲۰۶۸۱۶۸۱

زهرا انتظام

۲۴۴۰۶۵۵۸۶۴

سارا محمود آبادی

۳۰۶۰۴۴۰۳۸۷

علیرضا قاسمی

۳۳۸۰۹۸۶۴۱۰

کوثرشمس

۲۲۸۲۹۵۲۶۰۱

زهراحسینی

۵۴۶۰۰۵۴۰۰۱

الهه باقرائت