به اطلاع می رساند که ثبت نام ترم تابستان ۹۸ دانشگاه شیراز تا ۱۵ تیرماه تمدید گردید.