اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مقدمه و اهداف

مقدمه

با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب آیت ا... خامنه ای(مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر و پیرو مصوبه جلسه 274 مورخ 70/12/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین به دنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 مورخ  85/8/23 شورای معین(براساس تفویض جلسه 592 مورخ 85/8/9 شورای عالی انقلاب فرهنگی) درمورد تاسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه ها( به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ورفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، این آیین نامه که متناسب با نیازهای جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است. پس از تایید ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد، در جلسه مورخ 86/5/30شواری طرح و برنام شاهد به تصویب نهائی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

اهداف

-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران

-ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.

-زمینه سازی برای مشاورکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.

 

 

 

شرح وظایف

شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

-برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای مصوبات، آیین نامه های و دستور العمل های ابلاغ شده ازسوی شورای طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزی و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

-نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و برنامه های مناسب برای رشد و تعالی و حل مشکلات آنان.

-طراحی و تدوین برنامه های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی،  پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-تنظیم و تدوین برنامه های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.

-طراحی و تدوین برنامه های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهاد های ذیربط در فعالیت های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-نظارت بر عملکرد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

-تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگردانشگاه.

 

شرح وظایف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

- اجرای برنامه ها ، طرح ها، آیین نامه ها و دستور العمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

-پیگیری و اجرای مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

-تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب

-راه اندازی و تقویت کانون های علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه

-تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه

-پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن

-تنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال به موقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع

-اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی.

-ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی ، فرهنگی ، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاری حوزه های مختلف

-اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق برگزاری کلاس های تقویتی ، گروه های درسی و ...

- اجرای طرح استاد مشاور و برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

-توجه خاص به دانشجویان درمعرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی و پژوهشی به منظورکاهش مشکلات تحصیلی ایشان

- پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاری و هماهنگی با دانشگاه و سایر نهاد های ذیربط.

-جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال دربرنامه های علمی، فرهنگی و پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه های تحقیقاتی آنان.

-برگزاری مراسم، جشنواره ها، مسابقات و ... در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

-تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.

-همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب و در اختیارگذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.

شهدا

لیست اسامی شهدای کارمند دانشگاه شیراز

-شهید صمد رودکی        

-شهید عبدالمجیدقرائتی

-شهید علیار اسماعیلی      

-شهید عبدالرحمن تابع بردبار      

-شهید معصوم علی خورشیدی

ایثارگران

شرح وظایف دفاتر هماهنگی امور ایثارگران دستگاه ها 

-پی گیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مجلس(مجلس و دولت) و آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب در ارتباط با امور ایثارگران.

-پی گیری و نظارت مستمر بر بهینه سازی روند ارائه خدمات و انجام امور مربوطه به ایثارگران دستگاه مربوطه 

- بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و روش های جاری مربوط به ایثارگران دانشگاه 

- تنظیم آیین نامه های داخلی در ارتباط با مسائل مربوط به ایثارگران در سطح دانشگاه با هماهنگی دستگاه های متولی امور ایثارگران استان.

-ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با کاربردی نمودن فرامین و رهنمودهای حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری در زمینه های مرتبط با ایثارگران در دستگاه های مربوطه .

-ایجاد بستر مناسب در دستگاه ها جهت رشد و ارتقاء سطح توانایی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و تخصصی ایثارگران به منظور خود اتکائی و استفاده موثر از وجود آنها در سطح دستگاه .

-ارائه گزارشات لازم در خصوص امور ایثارگران دستگاه و رفع تنگناها و موانع موجود

-شرکت در جلسات مرتبط با امور ایثارگران استان به عنوان نماینده دستگاه.

-شرکت در جلسات معاونین دستگاه مربوطه و ارائه گزارشات لازم در خصوص عملکرد دفتر هماهنگی امور ایثارگران و رفع تنگناها و موانع موجود.

-دیدار منظم از خانواده های معظم شاهد و ایثارگران دستگاه  و ارائه تسهیلات ویژه

-تشکیل پرونده و تهیه و تکمیل شناسنامه فرهنگی برای ایثارگران تحت پوشش دستگاه مربوطه برای درج اطلاعات آثار و یادبودها و یادمانهای دفاع مقدس و زندگی نامه آنان.

-همکاری مستمر و تنگاتنگ با نهاد ها و دستگاه های متولی امور ایثارگر استان در زمینه های مختلف مرتبط با فرهنگی ایثار و شهادت دفاع مقدس.

-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زمینه سازی برای تصدی مسئولیت های اجتماعی توسط ایثارگران و فرزندان معظم شهدا دستگاه . 

- مشارکت در برپایی مراسم ایام الله به ویژه غباررویی و گلباران گلزار شهدا با دستگاه های متولی امور ایثارگران استان.

- اجرای برنامه ها و مسابقات فرهنگی و ورزشی به یاد شهیدان و ایثارگران و حمایت از گروه های ورزشی ایثارگر دستگاه.

-ایجاد تسهیلات لازم برای تردد آسان جانبازان در اداره مربوطه.

- انجام تبلیغات در سطح اداره برای آکندن فضا از عطر شهادت و ارزشهای دفاع مقدس.

-همکاری مستمر و تنگاتنگ با مسئول امور ایثارگران شهرستان شیراز(فرمانداری) در زمینه های مختلف مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت.

- ارتباط مستمر با مشاور وزیر در امور ایثارگران حوزه وزارتی مربوطه.

- ارسال عملکرد سه ماهه دفتر امور ایثارگران ادارات به واحد امور ایثارگران استان.

 

Text to Identify