دوره حضوری Real-Time PCR

دوره حضوری Real-Time PCR


مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز با همکاری شرکت دایا زیست‌فناوران، انجمن علمی زیست‌شناسی دانشگاه شیراز و نشریه رویش برگزار می‌کند
 
 
دوره حضوری Real-Time PCR 
 
مدرس
 ⁃ دکتر امین رمضانی
دکترای بیوتکنولوژی پزشکی
هیات علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی و مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز
 
شروع دوره:
اسفندماه ۱۴۰۲
 
ظرفیت محدود
 
ثبت‌نام ویژه برای شرکت ازطرف انجمن علمی زیست‌شناسی دانشگاه شیراز 
 
جهت ثبت‌نام:

summary-address :

latest News

Shiraz University among the top universities in the world, in 6 subject areas according to the Times 2024 Subject Rankings
Shiraz University among the top universities in the world, in 6 subject areas according to the Times 2024 Subject Rankings
Shiraz University, with a rank below 600, has been among the top universities in the world in the most recent Times Subject Ranking in the fields of education, business and economics, computer science and engineering.
Appointment of Shiraz University Faculty Member as the Head of Mechanics Research Institute of Iran Space Research Center
Appointment of Shiraz University Faculty Member as the Head of Mechanics Research Institute of Iran Space Research Center
Dr. Ramin Vatan-Khah, a faculty member of Shiraz University, has been appointed as the head of the Mechanics Research Center of the Iranian Space Research Institute.
Signing a memorandum of cooperation between Shiraz University and Nanjing University of China
Signing a memorandum of cooperation between Shiraz University and Nanjing University of China
A cooperation agreement between Shiraz University and Nanjing University in China has been signed.
49 faculty members of Shiraz University among the top 2% most cited researchers in the world in 2023
49 faculty members of Shiraz University among the top 2% most cited researchers in the world in 2023
49 faculty members of Shiraz University have been among the top 2% of the world's most cited researchers in 2023.
Selecting a professor of mechanical engineering of Shiraz University as a permanent member of the Academy of Sciences
Selecting a professor of mechanical engineering of Shiraz University as a permanent member of the Academy of Sciences
Dr. Mohammad Mehdi Alishahi, a professor at the faculty of Mechanical Engineering at Shiraz University, has been appointed as a permanent member of the Academy of Sciences of the Islamic Republic of Iran, according to the public relations of Shiraz...