مدیریت دانشگاه

ریاست دانشگاه

دکتر حمید نادگران

دکتر حمید نادگران متولد سال ۱۳۳۷ در شیراز، دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه های شیراز، فردوسی مشهد و منچستر انگلستان بوده و در حال حاضر استاد پایه ۳۵ دانشکده علوم دانشگاه شیراز با تخصص اپتیک و لیزر است.

بیشتر بخوانید

سوابق تحصیلی

دکتری

رشته (Physics (Manchester University, England
سال 1988 تا 1992 Measurement and analysis of rotational and torsional energy levels of molecules

جهت مشاهده رزومه کامل دکتر نادگران اینجا را کلیک کنید

شماره تماس:  17ـ 36286416

داخلی:  4701 ـ 4700

دورنگار:  36286419

آدرس پست الکترونیکی:  chancellor@shirazu.ac.ir

 

 • نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی ، استخدامی، انتصاب، مأموریت، اخراج، ترخیص و ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، مأموریت ارتقاء و اخراج كاركنان و كلیه ارتباطات داخلی و بین المللی و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح و پیگیری اشكالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آن ها به مقامات ذی صلاح
 • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیأت امنای ذی ربط، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده
 • ارائه گزارش سالانه عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی دانشگاه به هیأت امنا و وزارت متبوع
 •  مسئولیت در قبال كلیه امور دانشگاه و حسن اجرای كلیه مصوبات هیأت امنا در حدود مقررات مصوب و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط حسب مورد
 •  نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شورای دانشگاه، و رؤسای دانشكده ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی (با رعایت مفاد آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها) و مدیران ستادی دانشگاه
 •  اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
 •  تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امنا
 •  ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای دانشگاه به هیأت امنای ذی ربط 
 •  ارائه پیشنهاد همكاری های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوط
 •  نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی صلاح
 • استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ... ) به نمایندگی از دانشگاه
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری، مكاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آیین نامه های مالی ـ معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی ، پاسخگویی به هیأت امنا در قبال گزارشات حسابرسی ، پیگیری و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه گزارشات انجام شده به هیأت امنا 
 • تهیه آیین نامه های مالی ـ معاملاتی ، اداری واستخدامی و تشكیلاتی ـ نمودار سازمانی و تشكیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن ها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت و پیشنهاد به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی 
 • تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی ـ معاملاتی و ارائه به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوۀ هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه
 • ایجاد شورای مشورتی متشكل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی (ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار)

1. دکتر ذبیح الله قربان  1340- 1336
2. دکتر محمدعلی مجتهدی  1340-1341
3. دکتر لطفعلی صورتگر   1341-1343
4. دکتر اسدالله علم    1343-1347
5. دکتر هوشنگ نهاوندی 1347-1350
6. دکتر فرهنگ مهر   1350-1357
7. دکتر امیرهوشنگ مهریار   1358-1359
8. دکتر حسن ظهور  1359-1360
9. دکتر مصطفی معین نجف‌آبادی   1360-1362
10. دکتر محمدرضا فرتوک‌زاده 1362-1363
11. دکتر رضا ملک‌زاده   1363-1366
12. دکتر عبدالحمید ریاضی  1366-1367
13. دکتر سید رضا قاضی 1367-1371
14. دکتر غلامحسین زمانی 1371-1375
15. دکتر محمدمهدی علیشاهی   1375-1376
16. دکتر محمود مصطفوی  1376-1380
17. دکتر مجید ارشادلنگردوی   1380-1384
18. دکتر محمدهادی صادقی   1384-1389
19. دکتر محمد مؤذنی  1389-1392
20. دکتر مجید ارشاد لنگرودی 1392-1395
21. دکتر ابراهیم گشتاسبی راد 1395-1396
22. دکتر حمید نادگران 1396 تا کنون