مدارک مورد نیاز جهت ارسال مدارک به دانشگاه های خارج از کشو‌ر

 

مدارک مورد نیاز جهت ارسال مدارک به دانشگاه های خارج از کشور

 

    پس از دریافت دانشنامه و ریز نمرات تایید شده باید مدارک فوق به تایید وزارت علوم ( حضوری یا از طریق دفاتر ترجمه) برسد . جهت تایید مدارک فوق لازم است به سایت http://mad.saorg.ir (سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم - سامانه تایید مدارک ) مراجعه وپس ازتایید وزارت علوم و ترجمه مدارک توسط دارالترجمه ، چنانچه مایل به ارسال مدارک از طریق دانشگاه شیراز می باشید باید مدارک ترجمه شده ، پس از تایید دارالترجمه به تایید وزارت دادگستری ( شعب موجود در شهر ) وزارت امور خارجه ( شعب موجود در استانداری ) برسد و با پرداخت هزینه بابت تعداد پاکت درخواستی و قید آدرس بر روی فرم درخواست پاکت   ( جهت دریافت فرم اینجا را کلیک کنید ) مدارک آماده شده از طریق پست مرکزی یا دولتی شهر محل سکونت به پست مرکزی شیرازواحد هماهنگی با دانشگاه شیراز ارسال گردد.

لازم است هزینه دریافت پاکت به ازاء هر پاکت مبلغ 50000 ریال به حساب شماره 5698759782 و شناسه پرداخت 2400080152180 بانک ملت واریز و فیش مربوطه به همراه سایر مدارک ارسال گردد.

تذکر : امور فارغ التحصیلی اداره آموزش دانشگاه در حال حاضرصرفا  به صورت غیر حضوری ، نسبت به تهیه مدارک تحصیلی اقدام می نماید . 

به اطلاع اساتید ، کارمندان ودانشجویان محترم می رساند:

پیرو قراداد منعقده بین دانشگاه شیراز وشرکت پست dhl ، جهت ارسال مدارک به خارج از کشور ، می توانید به شرکت مزبور واقع در ابتدای خیابان ملاصدرا جنب کتاب فروشی محمدی مراجعه واز تخفیفات ویژه برخوردار شوید.

                                                                  مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز