نحوه پرینت کارنامه غیر‌رسمی

 

 

 

دریافت کارنامه غیر رسمی از سایت آموزشی دانشجویی پژوهشی دانشگاه شیراز

فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز می توانند کارنامه خود را از طریق سیستم کامپیوتری تحت وب دانشگاه مشاهده و از آن   print  تهیه نمایند . این کارنامه صرفا برای اطلاع بوده و غیر رسمی است . بدیهی است دریافت ریزنمرات رسمی منوط به تسویه حساب کامل با دانشگاه و ارائه مدارک لازم  خواهد بود .آدرس سیستم اتوماسیون آموزشی - دانشجوئی دانشگاه شیراز: http://sess.shirazu.ac.ir

برای ورود به سیستم  ،    درقسمت کلمه کاربری  ، حرف  S   را به سمت چپ شماره دانشجوئی خود  اضافه کنید  و در قسمت کلمه عبور   شماره شناسنامه خود را وارد کنید .

مثال  :  برای شماره دانشجویی 894562  وشماره شناسنامه  254    ، کلمه کاربری   می شود  s894562 و  کلمه عبور میشود   254

پس از وارد شدن می توانید کلمه عبور خودرا عوض کنید.

درصورت فراموش کردن id و pass خود می توانید به کارشناس آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل نمائید :

فارغ التحصیلان دانشکده های صنعت الکترونیک یاسوج و هرمزگان سابق نیز می توانند id و pass خود را از مرکز کامپیوتر دانشگاه سرکارخانم ها معصومی و اسدزاده با شماره تلفن9-36133908 دریافت نمایند .

لیست شماره تلفن کارشناسان دانشکده ها :

کارشناسان آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی -------------------------------------------------------------------- 6134251-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده علوم ------------------------------------------------------------------------------------ 6137399-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز--------------------------------------------------------------- 6133720-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک ------------------------------------------------------------------------- 6133126-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ----------------------------------------------------------------- 6133077-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی عمران و مواد ----------------------------------------------------------------- 6133474-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -------------------------------------------------------------- 6134692-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی -------------------------------------------------------------------6134822-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده کشاورزی ----------------------------------------------------------------------------- 6138219-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده دامپزشکی ---------------------------------------------------------------------------- 6138612-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی----------------------------------------------------  6134352-0713                 

کارشناسان آموزشی دانشکده معماری ----------------------------------------------------------------------------- 6133917-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده واحد بین الملل ---------------------------------------------------------------------- 6269133-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده آموزشهای الکترونیکی---------------------------------------------------------------- 6132680-0713

کارشناسان آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب-----------------------------------------------------6-56343305-071                  

کارشناسان آموزشی دانشکده تربیت دبیر کازرون---------------------------------------------------------------- 2226051-2-0714