مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی

        
         1- فتوکپی پایان خدمت  یا  معافیت دائم  یا  معافیت موقت  یا  برگ اعزام به خدمت  بدون مهر غیبتكه به تاييد دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ، یا  اصل گواهی صادره از حوزه نظام وظیفه مبنی بر اشتغال به خدمت نظام وظیفه  یا اصل گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر از دانشگاه محل تحصیل  که شماره و تاریخ معافیت تحصیلی در مقطع بالا تر  در آن ذکر شده باشد ( برای آقایان ).

         2-  برای فارغ التحصیلان  قبل  از سال  79   ،   تسویه حساب  بدهی صندوق  رفاه  دانشجویان 

         3- کپی گواهی موقت مقطع یا مقاطع دانشگاهی قبلی که به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده است.

         4- دو قطعه عکس  4×3   تمام رخ 

        5- در صورتي كه مشخصات سجلي متقاضي تغيير كرده باشد لازم است  كپي شناسنامه جديد با تایید دفاتر اسناد رسمی ارائه گردد.

تذكر : ارائه گواهی پایان طرح يا معافيت از انجام طرح از سازمان دامپزشکی جهت فارغ التحصیلان
دامپزشکی . ( آقايان )  

    توضیح اینکه گواهی موقت متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانها پس از ارائه مدارک فوق توسط اداره  پست به سازمان یا ارگان مربوطه ارسال خواهد شد  مگر اینکه سازمان مربوطه کتبا اتمام تعهد وی را به این اداره اعلام کند . 

 تذكر : امور فارغ التحصيلي اداره آموزش دانشگاه در حال حاضر صرفا به صورت غیرحضوري ، نسبت به تهيه مدارك تحصيلي اقدام مي نمايد .