آدرس وب سایت دانشگاه های کشور

آدرس وب سایت دانشگاه های کشور


دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبد

http://www.haeri.ac.ir

دانشگاه اراک

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه اردکان

http://www.ardakan.ac.ir

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا(س)

http://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه ایلام

http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه بجنورد

http://www.ub.ac.ir

دانشگاه بزرگمهر قائنات

http://www.buqaen.ac.ir

دانشگاه بناب

http://www.Bonabu.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

http://www.ikiu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

http://www.kgut.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

http://www.iasbs.ac.ir

دانشگاه تربت حیدریه

http://www.torbath.ac.ir

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

http://www.srttu.edu

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تفرش

http://www.tafreshu.ac.ir

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه جهرم

http://www.jahromu.ac.ir/

دانشگاه جیرفت

http://ujiroft.ac.ir

دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

http://www.abru.ac.ir

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

http://www.hmu.ac.ir

دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران

http://www.m.anaty@wru.ac.ir

دانشگاه حکیم سبزواری

http://www.hsu.ac.ir

دانشگاه خلیج فارس

http://www.pgu.ac.ir

دانشگاه خوارزمی

http://khu.ac.ir

دانشگاه دامغان

http://www.du.ac.ir

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

http://www.cmu.ac.ir

دانشگاه رازی

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه زابل

http://www.uoz.ac.ir

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

http://www.kazerunsfu.ac.ir

دانشگاه سمنان

http://semnan.ac.ir

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

http://www.sjau.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه شهرکرد

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید باهنرکرمان

http://www.uk.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

http://www.azaruniv.ac.ir

دانشگاه شیراز

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صداوسیما

http://iribu.ac.ir

دانشگاه صنایع ومعادن ایران

http://www.iuim.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت

http://www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتی اراک

http://www.arakut.ac.ir

دانشگاه صنعتی ارومیه

http://www.uut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بیرجند

http://wwwbirjandutacir

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

http://www.jsu.ac.ir

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

http://www.bkatu.ac.ir

دانشگاه صنعتی سیرجان

http://www.sirjantech.ac.ir

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

http://www.shhut.ac.ir

دانشگاه صنعتی قم

http://www.qut.ac.ir

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

http://www.kut.ac.ir

دانشگاه صنعتی همدان

http://www.hut.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بابل

http://www.Nit.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی سهند

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

http://www.sharif.ir

دانشگاه صنعتی شیراز

http://www.sutech.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم وفناوری مازندران

http://www.ustm.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

http://www.sanru.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

http://www.kmsu.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir

دانشگاه فرزانگان سمنان

http://www.fgusemnan.ac.ir

دانشگاه فرهنگیان

http://www.cfu.ac.ir

دانشگاه فسا

http://www.fasau.ac.ir

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

http://www.sunt.ir

دانشگاه فنی وحرفه ای

http://www.tvu.ac.ir

دانشگاه قم

http://www.qom.ac.ir

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

http://www.ramin.ac.ir

دانشگاه کوثر

 

دانشگاه گرمسار

http://www.ugsr.ir

دانشگاه گلستان

http://www.gu.ac.ir

دانشگاه گنبد کاووس

http://www.gonbad.ac.ir

دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه لرستان

http://www.lu.ac.ir

دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

دانشگاه محقق اردبیلی

http://www.uma.ac.ir

دانشگاه مراغه

http://www.maragheh.ac.ir

دانشگاه ملایر

http://www.malayeru.ac.ir

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

http://www.qiet.ac.ir

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

http://www.golbaharusnt.ac.ir

دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)

http://www.Nahgu.ac.ir

دانشگاه نیشابور

 

دانشگاه هرمزگان

http://www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

http://www.tabriziau.ac.ir

دانشگاه هنر اصفهان

http://www.aui.ac.ir

دانشگاه هنرشیراز

http://www.shirazartu.ac.ir

دانشگاه ولایت

http://www.velayat.ac.ir

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

http://www.vru.ac.ir

دانشگاه یزد

http://www.yazd.ac.ir

دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه کردستان

http://www.uok.ac.ir

دانشگاه یاسوج

http://www.yu.ac.ir

دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

http://Khansar-cmc.ac.ir

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

http://shirazu.ac.ir

دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان

http://www.gut.ac.ir

سجاد

 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

http://www.istt.ir/

عقیق

http://aghigh.ac.ir

علامه محدث نوری

 

مجتمع آموزش عالی اسفراین

http://www.esfarayen.ac.ir

مجتمع آموزش عالی بم

http://www.bam.ac.ir

مجتمع آموزش عالی تربت جام

 

مجتمع آموزش عالی زرند

info@zarandhec.ir

مجتمع آموزش عالی سراوان

http://www.saravan.ac.ir

مجتمع آموزش عالی گناباد

http://gonabad.ic.ir

مجتمع آموزش عالی شیروان

 

مجتمع آموزش عالی لارستان

http://www.lar.ac.ir

مرکز آموزش عالی کازرون

 

مرکزآموزش عالی استهبان

http://www.Estahbanihe.ac.ir

مرکزآموزش عالی اقلید

http://www.Eghlid.ac.ir

مرکزآموزش عالی شهرضا

http://www.shahreza.ac.ir

مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

http://www.bzte.ac.ir

مرکزآموزش عالی لامرد

http://www.lamerdhec.ac.ir

مرکزآموزش عالی ممسنی

http://www.mamasaniu.ir

مرکز آموزش عالی محلات

http://www.mahallat.ac.ir

مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران

 

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://incubator.gau.ac.ir

مرکزآموزش عالی فیروزآباد

http://www.fabad-ihe.ac.ir

مرکزآموزش عالی کاشمر

http://www.ihekashmar.ac.ir

مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان

http://roshd@kashanu.ac.ir

 

 

 


آخرین اخبار

دستاوردهای مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز
دستاوردهای مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز
دکتر منصور کنعانی، مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز و مشاور استاندار فارس در امور فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، طی گفت‌وگویی با اصحاب رسانه به شرح اقدامات و معرفی دستاوردهای این مرکز پرداخت. وی در آغاز به تاریخچه‌ی مرکز نوآوری و کارآفرینی...
بازدید معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از دانشگاه شیراز
بازدید معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از دانشگاه شیراز
دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به شیراز، از مجموعه‌های فناورانه دانشگاه شیراز بازدید کرد. دکتر خیرالدین روز چهارشنبه ۲۹دی‌ماه ۱۴۰۰، با حضور در دانشگاه شیراز، از پردیس نوآوری و فناوری در دانشگاه و شرکت‌های...
میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز زن مبارک باد
میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز زن مبارک باد
نوری ز خدیجه چون قمر پیدا شد از مکه ستارۀ سحر پیدا شد در بیستم ماه جمادی الثانی گنجینه یازده گهر پیدا شد فرارسیدن، سالروز ولادت فرخنده و باسعادت اسوه عصمت و طهارت، حضرت فاطمه زهرا (س) و میلاد فرزند بزرگوارش، حضرت امام خمینی (ره) و روز زن،...
نوگشایی کتابخانه ملاصدرا دانشگاه شیراز پس از تغییر مکان
نوگشایی کتابخانه ملاصدرا دانشگاه شیراز پس از تغییر مکان
آیین نوگشایی کتابخانه ملاصدرا دانشگاه شیراز برگزار شد. کتابخانه ملاصدرا دانشگاه شیراز که به نام فیلسوف الهی قرن یازدهم، مرحوم صدرالمتالهین (ملاصدرا) نام‌گذاری گردیده است و قبل از آن نیز به کتابخانه علم و هنر نام داشته، با قدمتی ۶۰ساله از دانشکده‌ی...
انتصاب دکتر سجاد دهقانی به ریاست دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه
انتصاب دکتر سجاد دهقانی به ریاست دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه
طی حکمی ازسوی دکتر مؤذنی، سرپرست دانشگاه شیراز، دکتر سجاد دهقانی، عضو هیأت‌علمی بخش نانوالکترونیک دانشگاه شیراز، به ریاست دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه منصوب شد. در این حکم آمده است: با توجه به مراتب تعهد و شایستگی جنابعالی، به استناد بند 10 ماده 4...