فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
 

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمت مورد درخواست به شما ارایه شده است؟
بلی تا حدودی خیر

2- نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
بسیار خوب خوب متوسط بد

3- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند، مرقوم نمایید.

4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم نمایید.

5- آیا خدمت مورد نظر در موعد مقرر انجام شده است؟
بلی خیر

6-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا ان را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)

7-لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.