ارتباط با ما

آدرس حوزه مدیریت دانشگاه شیراز:
شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیراز
کد پستی: 84334-71964

شماره تلفن های ضروری دانشگاه شیراز:

نام واحد آدرس شماره تلفن فکس
دفتر ریاست شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه 7 36286416-17 071 36286419 071
روابط عمومی شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه 4 36286418 071 36286446 071
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه 2 36286420 071 36286420 071
معاونت پژوهشی و فناوری شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه 5 36286426-27 071 36287302 071
معاونت برنامه ربزی و توسعه شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه 6 36286433 071 36460530 071
معاونت اداری و مالی شیراز، بلوار جمهوری اسلامی،  حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه 1 36286434 071 36286435 071
معاونت دانشجویی شیراز، پردیس ارم  36260014 071 36263094 071
مرکز تلفن دانشگاه شیراز، پردیس ارم  36134000 071  

 

شماره تماس ثبت شده در سامانه نماد اعتماد الکترونیک:  07136474408

برای ارتباط با کارشناسان اداره آموزش با شماره های 3960 و 3961 تماس بگیرید.

دفترچه تلفن