دانشکده دامپزشکی

School of Veterinary Medicine

مسیر حرکت سرویس ها

از اول مهر ماه مسیر حرکت سرویس های دانشجویی  میدان ارم - بلوار جمهوری - میدان ابوالکلام - دانشکده دامپزشکی و بلعکس میباشد .

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز