دانشکده دامپزشکی

School of Veterinary Medicine

جشن دانش آموختگی

مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده دامپزشکی با حضور هیئت رئیسه دانشگاه ، روز سه شنبه بیست و هفتم فروردین ماه سال نود و هشت در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار گردید .

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز