دانشکده دامپزشکی

School of Veterinary Medicine

تاریخچه

دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز در سال 1348 تأسيس شده كه از نظر قدمت پس‌ از دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران دومين دانشكده دامپزشكي كشور است. اين دانشكده در حال حاضر داراي 58 عضو هيأت علمي (17 نفر استاد، 17 نفر دانشيار، 24 نفر استاديار) است.فضاي دانشكده جمعاً 105 هكتار (75 هكتار مزرعه (يونجه، ذرت و جو)، 17 هكتار جنگل و فضاي سبز و 13 هكتار معابر و ساختمان) مي‌باشد.اين دانشكده علاوه بر پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي حرفه‌اي (عمومي) دامپزشكي و كارشناسي ارشد فيزيولو‍‍ژي دامپزشكي در 16 رشته تخصصي شامل علوم آناتومي، آناتومي و جنين شناسي مقايسه‌اي (PhD)، بافت شناسي مقايسه‌اي (PhD)، جراحي دامپزشكي، بيماري‌هاي دروني دامهاي بزرگ، بهداشت و بيماري‌هاي طيور، بيماريهاي داخلي دامهاي كوچك، كلينيكال پاتولوژي، بهداشت و بيماريهاي آبزيان، آسيب شناسي دامپزشكي، انگل شناسي دامپزشكي، بهداشت مواد غذايي، مامايي و بيماري‌هاي توليد مثل دام، و بيوشيمي دامپزشكي به تربيت نيروهاي متخصص اهتمام دارد.

دانش‌آموختگان دوره دكتراي حرفه‌اي دانشكده دامپزشكي علاوه بر ارائه خدمات گسترده دامپزشكي از طريق پيش‌گيري، ريشه‌كني و درمان بيماري‌هاي دامي، با نظارت بهداشتي بر مواد غذايي با منشاء دامي در كنترل و ريشه‌كني بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوانات نيز نقش اساسي ايفا مي‌كنند. دانش‌آموختگان اين دانشكده علاوه بر تأمين اعضاي هيأت علمي مورد نياز دانشكده‌هاي دامپزشكي، در ساير مؤسسات مربوط به علوم دامپزشكي، علوم زيستي و علوم پزشكي به فعاليت مي‌پردازند.

تعداد واحدهاي مورد نياز براي فارغ‌التحصيلي در مقطع دكتراي حرفه‌اي 220 واحد و در مقطع دكتراي تخصصي (رزيدنسي) به طور متوسط 60 واحد و در مقطع دكتراي تخصصي (Ph.D ) 36 واحد مي‌باشد.

تعداد دانشجويان كنوني : 328 نفر

تعداد رزيدنت هاي كنوني : 123 نفر

 رؤساي دانشكده از ابتدا تا به حال :  

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رتبه علمي

احمد افشار

ویروس شناسی دامپزشکی

دانشيار

مکاره چیان

ژنتیک کشاورزی

استاد

عبداله حسین خان ناظر

میکرو بیولوژی مواد غذایی

استاد

سید رضا قاضی

علوم آناتومی

استاد

مجید اجتهادی

فارماکولوژی

استاد

احمد عریان

پاتولوژی

استاد

محسن ملکی

پاتولوژی

دانشیار

محمد مؤذنی

انگل شناسی

استادیار

سید شهرام شکر فروش

بهداشت مواد غذایی

استاد

مجتبی کافی

دکترای تولید مثل و مامایی دامپزشکی

استاد

عزیزاله خداکرم تفتی

دکترای پاتولوژی

استاد

مسعود حق خواه دکترای تخصصي باكتري شناسي

دانشیار

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز