دانشکده دامپزشکی

School of Veterinary Medicine

شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده با حضور 9 نفر که شامل معاون پژوهشی وقت دانشکده و نمایندگان گروه­های آموزشی دانشکده تشکیل می­شود.

 

اعضاء شورا:

دکتر صغری غلامی                           معاون پژوهشی

دکتر محبوبه اشرافی                        علوم پایه

دکتر فؤاد نوربخش                           علوم پایه

دکتر احسان رخشنده رو                    پاتوبیولوژی

دکتر آزاده یکتاسرشت                       پاتوبیولوژی

دکتر سعید حسین زاده                      بهداشت و کنترل مواد غذایی

دکتر محمدسعید احراری                    علوم درمانگاهی

دکتر علیرضا رعایت جهرمی                 علوم درمانگاهی

دکتر علی حاجی محمدی                             علوم درمانگاهی

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز