دانشکده دامپزشکی

School of Veterinary Medicine

تماس با دانشکده

                نشاني : شيراز – کيلومتر 12 جاده شيراز-اصفهان – منطقه باجگاه - دانشكده دامپزشكي

                تلفن : 60-32286950

                دورنگار : 32286940

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز