بخش مدیریت جهانگردی

Department of Tourism Management

ریاست

نام‌خانوادگي

نام

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الكترونيكي

تلفکس

داخلی

 

باقری

مسلم

دکتری مدیریت منابع انسانی

استادیار

Bagherimoslem@shirazu.ac.ir

071

36460638

4673

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز