بخش مدیریت جهانگردی

Department of Tourism Management

آرشیو اطلاعیه ها

اطلاعیه تست

تست اطلاعیه سایت بخش ها

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز