بخش معارف اسلامی

Department of Theology and Islamic Sciences

برنامه درسی

دروس ارائه شده در بخش معارف اسلامی:

1- اندیشه اسلامی 1

2- اندیشه اسلامی 2

3- انسان در اسلام

4- تفسیر موضوعی قرآن

5- تفسیر موضوعی نهج البلاغه

6- انقلاب اسلامی ایران

7- آشنایی با قانون اساسی

8- اندیشه سیاسی امام (ره)

9- تاریخ اسلام

10- تاریخ امامت

11- آئین زندگی

12- عرفان عملی در اسلام

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز