دانشکده الهیات و معارف اسلامی

School of Theology & Islamic Studies

کارمندان

 

 

سمت

مدرك 

تلفن

نام و نام خانوادگی

ردیف

مسؤول آموزش دانشكده- كارشناس بخش فلسفه و كلام اسلامي
كارشناس بخش علوم قرآن و فقه- كارشناس بخش معارف

کارشناسی

36134542

علي اكبر هلالي

1

مدير داخلي فصل نامه انديشه ديني

کارشناسی ارشد

36134288

نور جهان راستي عماد آبادي

2

،مسئول آموزش تحصيلات تكميلي دانشكده

ليسانس

36134533

زهرا ملك زاده

3

مسؤول دفتر رياست دانشكده و بخش معارف اسلامي

ليسانس

36134540- 36134541

راضیه مهدی پور

4

 کارشناس فرهنگي و دانشجويي-کارشناس بخش علوم قرآن

کارشناسی ارشد

36134591

سیده صدیقه کاظمی

5

كمك كار شناس آموزشي

ديپلم

36134543

كاظم محمدي 

6

کارشناس مسوول شبکه

کارشناسی ارشد

36134562

حمید رضا بهرامپور

7

کارشناس آموزش بخش فلسفه-کارشناس معاونت پژوهشی

کارشناسی

36134549

فاطمه راستی

8

نامه رسان

سيكل

36134567

حسين گوهري

9

خدمات

  دوم دبيرستان

 

ابراهيم ديالمه

10

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز