دانشکده الهیات و معارف اسلامی

School of Theology & Islamic Studies

برگزاری پیش نشست همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری به اهتمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی

برگزاری پیش نشست همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری به اهتمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اولین پیش نشست همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری با حضور آقایان دکتر غلامرضا اعوانی (رئیس انجمن حکمت و فلسفه و چهره ماندگار فلسفه ایران)، دکتر احد فرامرز قراملکی (استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران) و دکتر کاکایی (رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز) در دانشکده الهیات و معارف اسلامی در تاریخ 18اردیبهشت ماه1396 برگزار گردید. در این همایش آقایان دژکام (امام جمعه جهرم)، روحانی(امام جمعه خفر)، دکتر بهزاد مریدی(مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس)، دکتر عباس زاده(دبیر علمی همایش)، بخشدار خفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خفر، اساتید دانشکده الهیات و معارف اسلامی و جمعی از دانشجویان شرکت نمودند.

در این نشست آقایان دکتر کاکایی و دکتر اعوانی به بیان ویژگیهای علامه شمس الدین محمد خفری(موسس مکتب شیراز) و بررسی مکتب شیراز و توصیف شهر شیراز در قرون7،8 و9 و بحث عرفان در تحقیقات محقق خفری پرداختند. در ادامه آقای دکتر قراملکی به بیان موضوع پارادوکس دروغگو یا معمای دروغگو در آثار محقق خفری پرداخت.

شایان ذکر است که همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری مورخ15تا16 آذرماه96 در شهرستانهای خفر و جهرم برگزار خواهد شد.

در پایان مراسم از مدعوین تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز