دانشکده الهیات و معارف اسلامی

School of Theology & Islamic Studies

سوالات متداول آموزشی

 حداقل تعداد واحدهای قابل اخذ توسط دانشجو در هر ترم12وحداکثر آن 20واحد می باشد.
 چنانچه دانشجویی در ترم آخر باشد و تنها با تعداد 24واحد تحصیلی فارغ التحصیل شود، می تواند تا سقف 24واحد ثبت نام کند.
 چنانچه معدل دانشجویی در یک ترم بیشتر از17باشد می تواند در ترم بعد با نظر گروه تا سقف 24واحد اخذ نماید.
 در طول هر ترم سه مرحله ثبت نام و انتخاب واحد به شرح زیر جهت هریک از دانشجویان توسط شخص ایشان انجام میشود:
• مرحله اول ثبت نام مقدماتی می باشد، که هر دانشجو دریک بازه زمانی مشخص وارد سیستم اتوماسیون آموزشی شده و تمام دروس مورد نیاز خود را در سیستم مشخص و انتخاب مینماید.
• مرحله دوم ثبت نام اصلی : که با مشخص شدن ساعت و زمان تشکیل درسها دانشجو مجددا وارد سیستم شده و انتخاب واحد را انجام و تکمیل مینماید .
• مرحله سوم زمان حذف و اضافه است که در این بازه زمانی ،دانشجویان دوره کارشناسی می تواند صرفا دو درس را حذف یا دو درس را اضافه کنند. (دانشجویان دورهای کارشناسی ارشد و دکتری حذف و اضافه ندارند.)
 درس تربیت بدنی ، یک واحد عملی است که حذف نهایی ندارد.
 حذف نهایی زمانی است که دانشجو به فاصله 2 هفته مانده به پایان کلاسها می تواند صرفا یک درس نظری را حذف کند .
 جهت دانشجویان جدید الورود ثبت نام و انتخاب واحد ترم اول توسط واحد آموزش انجام میگیرد و در ترمهای بعد به عهده شخص دانشجو می باشد.
 چنانچه دانشجویان در مهلت انتخاب واحد به سیستم اتوماسیون آموزشی (SESS) مراجعه نکنند و اقدام به انتخاب واحد ننمایند، مرخصی تحصیلی جهت ایشان صادر می شود.
 کلیه اطلاعات ، قوانین و مقررات آموزشی اعم از زمان ثبت نام و انتخاب واحد حذف و اضافه و... در سایت اتوماسیون آموزشی(SESS) به روز رسانی می شود و لذا لازم است دانشجو بطور منظم به اتوماسیون آموزشی (SESS) مراجعه نماید .
 چنانچه معدل ترم دانشجویان در دوره کارشناسی کمتر از12 باشد آن ترم مشروط آموزشی محسوب می شود و در ترم بعد مجاز به اخذ بیش از 14 واحد نیست و چنانچه 3ترم متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می شوند.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز