دانشکده الهیات و معارف اسلامی

School of Theology & Islamic Studies

شورای تحصیلات تکمیلی

اعضای محترم شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر قاسم کاکایی ریاست دانشکده

دکتر علی محمد ساجدی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر عبدالعلی شکر رییس بخش معرف اسلامی

دکتر سید محمد هادی زبرجد رییس بخش علوم قرآن و فقه

دکتر لاله حقیقت رییس بخش فلسفه و کلام اسلامی

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز