دانشکده الهیات و معارف اسلامی

School of Theology & Islamic Studies

شورای آموزشی

اعضای محترم شورای آموزشی

دکتر قاسم کاکایی ریاست دانشکده

دکتر قاسم کاکایی معاونت پژوهشی

دکتر عبدالعلی شکر رییس بخش معرف اسلامی

دکتر سید محمد هادی زبرجد رییس بخش علوم قرآن و فقه

 دکتر لاله حقیقت رییس بخش فلسفه و کلام اسلامی

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز