بخش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

Department of Thermo-Fluid Engineering

اعضا هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک حرارت وسیالات

 

دکتر امید ابوعلی 
مرتبه: دانشیار
تلفن: 3034-3613-071
ایمیل:  abouali@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 202 طبقه دوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی:  سیالات ذرات معلق ، روشهای نانو محاسباتی در سیالات، مکانیک سیالات محاسباتی، سیالات و انتقال حرارت کاربردی.

 

دکتر محمد اکبری 
مرتبه: دانشیار
تلفن: 3444-3613-071
ایمیل: h-akbari@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 304 طبقه سوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی:مکانیک سیالات محاسباتی، روش های عددی مکانیک سیالات محاسباتی بر اساس گردابه ها، اندرکنش سیال و سازه(عددی و تجربی)، مدل سازی پیل های سوختی و مبدل های سوخت، مدل سازی احتراق و واکنش های شیمیایی.

 

دکتر همایون امداد
مرتبه: دانشیار
تلفن: 3011-3613-071
ایمیل: Hemdad@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 204 طبقه دوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: آیرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی.

 

دکتر حسینعلی پاکروان
مرتبه: استادیار
تلفن: 3364-3613-071
ایمیل:  pakravan@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 206 طبقه دوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: شبیه سازی قلب و عروق - شبیه سازی برهم کنش سیال - جامد انتقال حرارت نانوسیال - جریان های حاوی ذرات - مدل سازی سلول.

 

دکتر خسرو جعفرپور
مرتبه: استاد
تلفن: 3020-3613-071
ایمیل: kjafarme@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 307 طبقه سوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی:انتقال حرارت (برآورد و بهینه سازی در سیستم ها و محیط های مختلف از جمله متخلخل،نانو و...)، انرژی (مصرف بهینه انرژی-انرژی خورشیدی-تبدیل انژوی)، محیط زیست،آموزش در مهندسی.
 

 

مهندس محمد حسین رنجبران
مرتبه: مربی بازنشسته
تلفن: 3037-3613-071
ایمیل: ranjbara@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 208 طبقه دوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی:انتقال حرارت و مکانیک سیالات و موتورهای احتراقی و ترمودینامیک.
 

 

دکتر محمد مهدی علیشاهی
مرتبه: استاد
تلفن: 3024-3613-071
ایمیل:alisha@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 207 طبقه دوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی:آیرودینامیک و مکانیک سیالات عددی و کاربردی ، دینامیک پرواز و شبیه سازی پروازی .
 

 

دکتر رضا کمالی
مرتبه: استاد
تلفن: 3008-3613-071
ایمیل:rkamali@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 203 طبقه دوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، دینامیک سیالات و انتقال حرارت در ابعاد مایکرو / نانو، تئوری جنبشی گازها،آیرودینامیک محیطهای رقیق، روشهای نانو محاسباتی در سیالات و انتقال حرارت .
 

 

دکتر ابراهیم گشتاسبی راد
مرتبه:دانشیار
تلفن: 3072-3613-071
ایمیل:goshtasb@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 205 طبقه دوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: دینامیک سیالات محاسباتی ،آیرودینامیک، بهینه سازی سیستم های انتقال سیال .
 

 

دکتر علی اکبر گل نشان
مرتبه:دانشیار
تلفن: 3007-3613-071
ایمیل:golnshan@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 306 طبقه سوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: انتقال حرارت ،انرژی های نو، انرژی خورشیدی ،ترمودینامیک و آنالیز اگزرژی، بازیافت انرژی حرارتی ، انتقال حرارت و جرم در سیستمهای حیاتی .
 

 

دکتر محمود یعقوبی
مرتبه: استاد
تلفن: 3028-3613-071
ایمیل: yaghoubi@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 308 طبقه سوم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: انتقال حرارت-جابجایی تهویه مطبوع ، انرژی خورشیدی ، انتقال حرارت محاسباتی ، آموزش مهندسی. .
 

 

 

وب سایت شخصی اعضا هیات علمی بخش مهندسي مكانيك حرارت و سيالات

 

 

این صفحه در نهم آذر 1395 به روز شده است.
 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز