Shiraz University 
International Division (SUID)

قابل توجه دانشجویان محترم کلاس ریاضی مهندسی گروه آقای دکتر فارسی

قابل توجه دانشجویان محترم کلاس ریاضی مهندسی گروه آقای دکتر فارسی 
نمرات را میتوانید دانلود و مشاهده کنید . 
 
ضمنا برای برای بازبینی برگه ها  روز یکشنبه  ساعت  10 تا 12 دانشکده مهندسی 2 دانشکده نفت و گاز طبقه هشت. دفتر دکتر فارسی.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز