Shiraz University 
International Division (SUID)

زمان مصاحبه داوطلبان پذیرش دوره دکترای سال تحصیلی 97-96 پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز

به اطلاع می‌رساند مصاحبه رشته‌های دوره دکترای سال تحصیلی 97-96 پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز، مطابق جدول پیوست در خرداد ماه برگزار می‌شود. در صورت تمایل به شرکت در مصاحبه، در روزهای تعیین شده به بخش‌های مربوطه در دانشکده‌ها مراجعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه اصلی سایت دانشگاه شیراز و یا با تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا مسئول آموزش بخش مربوطه تماس تلفنی یا مراجعه حضوری داشته باشید.

در صورت نیاز به تماس با قسمت های مختلف دانشگاه می توانید در صفحه اصلی سایت دانشگاه شیراز قسمت شماره های تماس بخش مورد نظر خود را جستجو نمایید

دریافت جدول تاریخ مصاحبه دکتری سال تحصیلی 97-96

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز