Shiraz University 
International Division (SUID)

ورود به ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مشروط مقطع دکتری96-95

ثبت نام اینترنتی شامل مراحل زیر است:

۱. ورود به سامانه آموزشي، پژوهشي دانشگاه شيراز به آدرس sess.shirazu.ac.ir (از طريق ورود به سايت دانشگاه شيراز به آدرس www.shirazu.ac.ir  و انتخاب سامانه آموزشي پژوهشي يا sess  نيز اين سامانه قابل دسترسي مي‌باشد)
۲. ورود شناسه و رمز کاربري که در هنگام ثبت تقاضاي پذيرش در دانشگاه شيراز دريافت نموده‌ايد (اين شناسه با عبارت app شروع مي‌شود) 
۳. در اولين اتصال به سامانه آموزشي پژوهشي، پس از ورود شناسه و رمز کاربري، شماره دانشجويي و شناسه کاربري جديد دريافت مي‌نماييد.
۴. از سامانه آموزشي پژوهشي خارج شويد و با شناسه و رمز کاربري جديد به سامانه وارد شويد.

۵. مشاهده دستور العمل ثبت نام و مطالعه دقیق آن

۶. تکمیل اطلاعات پایه به صورت صحیح و تکمیل تک تک فرم های ثبت نام و تایید آنها. بدیهی است که تکمیل هریک از فرم ها اجباری بوده و در صورت عدم تکمیل آن امکان ورود به فرم های بعدی وجود ندارد.

در صورتی که شناسه کاربری و رمز عبور خود را فراموش کرده اید می توانید روز سه شنبه با مراجعه به این پردیس رمز جدید دریافت نمایید.

توجه: جهت ثبت نام اینترنتی می بایست صرفاً از مرورگر اینترنت اکسپلورر وارد شوید.

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز