Shiraz University 
International Division (SUID)

افتخارات و دستاوردها

پردیس بين الملل دانشگاه شيراز درعمر كوتاه خود توانسته است رشته هاي كارشناسي ارشد را به بيش از 80 رشته- گرايش برساند و در سال 1390 مقطع دكتري اين واحد راه اندازي گرديد. در سال 1391 رشته هاي اين مقطع به 26 رشته- گرايش افزايش يافت. شعبه دبي واحد بين الملل در سال 1390 در كشور امارات راه اندازي گرديد. از موفقيت هاي ديگر اين واحد، جذب تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در كشورهای دیگر مي باشد كه اين عامل مانع از خروج سرمایه های مادی و معنوی كشور خواهد شد.
 اولین گروه فارغ التحصیلان واحد بین الملل در شهریور ماه 86 از رساله خود دفاع نموده و روانه بازار كار یا ادامه تحصیل شدند. به تدریج تعداد افرادی كه به تحصیل در واحد بین الملل علاقه نشان داده اند زیاد شده و در تمام ایام سال باید جوابگوی تماسهای تلفنی و حضوری در این رابطه باشیم. نواقصی در كار بوده است و موانعی نیز بر سر راه، اما برآیند كلی نشانگر موفقیت این واحد در نیل به اهداف خود بوده است.

این پردیس مجوز برگزاری تمام رشته های مصوب دانشگاه را دارا می باشد كه تدریجاً در آنها دانشجو می پذیرد و كیفیت تحصیل در واحد بین الملل هم تراز با سایر دانشجویان دانشگاه شیراز می باشد.

برخی از دستاوردهای علمی دانشجویان این پردیس به شرح زیر می باشد.

فهرست فعالیت های پژوهشی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه شیراز از بدو تأسیس تاکنون

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

مقالات ارائه شده درهمایش های ملی و بین المللی

اختراعات

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز