Shiraz University 
International Division (SUID)

واحدها-آزفا

مرکزآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

استقبال زبان‌آموزان زبان فارسی از حضور در دانشگاه شیراز و گسترش فعالیت آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه در عرصه بین‌الملل منجربه راه‌اندازی مرکزی تخصصی برای مشتاقان زبان فارسی شده است. مرکزآموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در محیطی مشرف به فضای طبیعی و بهره‌مند از هوای دل‌انگیز شهر همیشه زیبای شیراز قرار دارد. کلاس‌ها مجهز به تجهیزات شنیداری و دیداری  به‌روز آموزشی، آزمایشگاه زبان، کتابخانه و اینترنت است.

استقبال زبان‌آموزان زبان فارسی از حضور در دانشگاه شیراز و گسترش فعالیت آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه در عرصه بین‌الملل منجربه راه‌اندازی مرکزی تخصصی برای مشتاقان زبان فارسی شده است. مرکزآموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در محیطی مشرف به فضای طبیعی و بهره‌مند از هوای دل‌انگیز شهر همیشه زیبای شیراز قرار دارد. کلاس‌ها مجهز به تجهیزات شنیداری و دیداری  به‌روز آموزشی، آزمایشگاه زبان، کتابخانه و اینترنت است.

 

دوره‌های آموزشی  زبان فارسی با نظارت شورای علمی مرکز متشکل از صاحب‌نظران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان  و مدرسان با تجربه برگزار می‌شود. این مرکز مجهز به روزآمدترین آزمایشگاه وپیشرفته‌ترین نرم افزارهای رایانه‌ای آموزش زبان است. کتابخانۀ این مرکز دربردارندۀ مجموعه ارزشمندی از کتاب‌ها و لوح‌های فشرده آموزش زبان فارسی است که تا به حال در ایران تولید شده است.

 دوره‌های آموزش زبان فارسی به صورت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در شش سطح مقدماتی1و2، میانی1و2 ومرحله پیشرفته 1و2 طراحی شده است. پس از اتمام این سه سطح، دوره تخصصی بر اساس نیاز دانشجو  می‌تواند ادامه یابد. در پایان دوره به زبان آموزان مدرک بین‌المللی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعطا می‌شود.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز