مدیریت تربیت بدنی


 

انتصاب دکتر فرهاد دریانوش به عنوان دبیر منطقه 7 ورزش دانشگاه های کشور

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز