مدیریت تربیت بدنی


 

تقویم برگزاری مسابقات منطقه 7 ورزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور96

 

رديف

نام رشته

زمان برگزاری

میزبان

1

بسكتبال

دختر

30/8/96 الی 3/9/96

شیراز

پسر

7/9/96 الی 11/9/96

شیراز

2

واليبال

دختر

13/9/96 الی 19/9/96

یاسوج

پسر

19/12/96 الی 25/12/96

بوشهر

3

فوتسال

دختر

22/8/96 الی26/8/96

یاسوج

پسر

22/11/96 الی28/11/96

فسا

4

تنيس روي ميز

دختر

5/12/96 الی 8/12/96

صنعتی شیراز

پسر

9/12/96 الی 12/12/96

صنعتی شیراز

5

بدمينتون

دختر

14/11/96 الی 17/11/96

بوشهر

پسر

24/11/96 الی 26/11/96

شیراز

6

شنا

دختر

1/9/96 الی 4/9/96

شیراز

پسر

16/9/96 الی 19/9/96

شیراز

7

دووميداني

دختر

5/12/96 الی 8/12/96

شیراز

پسر

25/11/96 الی 28/11/96

شیراز

8

تكواندو

دختر

12/9/96 الی 15/9/96

شیراز

پسر

14/11/96 الی17/11/96

جهرم

9

كشتي آزاد

پسر

24/11/96 الی 26/11/96

شیراز

 

 

10

كشتي فرنگي

پسر

24/11/96 الی 26/11/96

شیراز

 

 

11

جودو

پسر

16/9/96 الی 19/9/96

شیراز

 

 

12

تيراندازي

دختر

دهه دوم  بهمن

شیراز

 

 

13

هندبال

دختر

7/11/96 الی 9/11/96

شیراز

پسر

23/11/96 الی 28/11/96

شیراز

14

کاراته

دختر

7/11/96 الی 9/11/96

شیراز

پسر

12/9/96 الی 15/9/96

شیراز

15

شطرنج

دختر

14/12/96 الی 17/12/96

صنعتی شیراز

پسر

19/12/96 الی 22/12/96

صنعتی شیراز

16

فوتبال

پسر

9/12/96الی 11/12/96

شیراز

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز