مدیریت تربیت بدنی


 

دانشجویان دختر

مسابقات کاراته  دختران

تاریخ برگزاری : 7/11/96 الی 9/11/96

میزبان : دانشگاه شیراز

دانشگاه های شرکت کننده : شیراز – خلیج فارس بوشهر – پاسارگاد – صنعتی شیراز – حافظ شیراز – جهرم – فسا

 

 

مقام اول : دانشگاه شیراز با مربیگری  فاطمه روستائی  وبه سرپرستی  فاطمه زارعی  

مقام دوم : دانشگاه خلیج فارس بوشهر   با مربیگری آرزو محمدی

مقام سوم مشترک : دانشگاه جهرم به مربیگری مینا صادقی و به سرپرستی فاطمه ابراری فرد-دانشگاه حافظ شیراز 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسابقات هندبال   دختران

تاریخ برگزاری : 7/11/96 الی 9/11/96

میزبان : دانشگاه شیراز

دانشگاه های شرکت کننده : شیراز جهرم  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

مقام اول ( دانشگاه شیراز  )

مقام دوم( دانشگاه جهرم )

سارا فرحمند

میترا اژدری نسب

صدیقه قره چاهی

پروین رضوی

نرگس مسعودی

فاطمه پرویزی

پرستو عالی منش

شیما مظفری

گلناز رضایی تیره شبانکاره

فاطمه معینی رودبالی

مهسا یادسار

هانیه آشوغ

رزیتا فرهودی

زهرا غلباش

طاهره طاهری زاده

فائزه ویسی نژاد

نعیمه گودرزی

حکیمه اکبری پور

صدیقه جهان آرا

گل پری جعفری گنکی

زهرا عابدی

مربی : فاطمه مولائی

زیبا رجایی

سرپرست : فاطمه ابراری فرد

مربی : زیبا جنیدی

 

سرپرست : راضیه امیریان

 

 

 

 

مقام اول : دانشگاه شیراز با مربیگری زیبا جنیدی وبه سرپرستی  راضیه امیریان

مقام دوم : دانشگاه جهرم  با مربیگری فاطمه مولائی  و به سرپرستی فاطمه ابرای فرد

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز