مدیریت تربیت بدنی


 

برگزاری مسابقات کشتی فرنگی وآزاد دانشگاههای منطقه 7کشوربه میزبانی دانشگاه شیراز24و25 بهمن96

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز