مدیریت تربیت بدنی


 

مجتمع وحدت اسلامی دانشگاه شیراز

 

نام مکان :سالن بدنسازی

نام مکان : سالن صخره نوردی

نام مکان : سالن تیراندازی

نام مکان :زمین تینس

نام مکان : سالن ورزش درمانی

نام مکان : سالن ایروبیک

نام مکان : سالن اسکواش

نام مکان : استخر روباز

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز