مدیریت تربیت بدنی


 

پردیس ارم

نام مكان : سالن ورزشي  چند منظوره  15 خرداد

 

 

 
 
 

نام مكان : سالن بدنسازي 15 خرداد

 

نام مكان : زمين چمن پرديس ارم

 

نام مكان : سالن ورزشي  چند منظوره  کوثر

 

نام مكان : استخر سرپوشيده پرديس ارم

 

شامل :

استخر : 37/33×70/16

كل محوطه استخر : 80/29×77/41

سونا خشك : 80/2×50/5

سونا مرطوب : 45/2×50/5

 كل محوطه جكوزي : 90/9×95/6

سالن ورزش درمانی: 10*35

 

نام مكان : زمينهاي روباز ارم  ( خوابگاه دختران )

 

 

 
 
 
 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز