بخش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

Department of Special Education

کارکنان

 نام و نام خانوادگی

 شهرام عزیزی

 سمت

 کارشناسی آموزش کودکان استثنائی              .  

مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد

 سابقه کار

 15  سال

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 زهرا زارع     

 سمت

 منشی بخش                                          .

 مدرک تحصیلی

 دیپلم

 سابقه کار

 14  سال

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز