بخش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

Department of Special Education

هیات علمی
  نام و نام خانوادگی مرتبه تلفن تماس ایمیل
دکتر دیبا سیف استادیار 36134675 dseif@shirazu.ac.ir
دکتر سوسن جباری استادیار 36134689  jabbari@yahoo.com
دکتر قربان همتی علمدارلو استادیار 36134654 ghorban_hemati@yahoo.com
دکتر ستاره شجاعی استادیار 36134678 bahareman@shirazu.ac.ir
  دکتر سمیه ساداتی استادیار 36134678  
  دکتر لعیا بشاش استادیار --- بازنشسته
  دکتر شهلا البرزی دانشیار --- بازنشسته
  خانم سیما شهیم استادیار --- بازنشسته

رزومه اعضای هیأت علمی بخش کودکان استثنائی

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز